ceipes turkiye  

barış, şiddetten kaçınma, farklılık içinde eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal entegrasyon, saygı, tolerans ve kültürlerarası dialoğa değer verme ilkelerine dayanır.

Hakkimizda

CEIPES Türkiye, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur. İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede merkezleri bulunan CEIPES Network’ünün bir üyesidir. CEIPES Türkiye; barış, şiddetten kaçınma, farklılık içinde eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal entegrasyon, saygı, tolerans ve kültürlerarası dialoğa değer verme ilkelerine dayanır. Hiçbir siyasi partiyle bağı olmayan ancak siyasi olarak aktif olan ve herkesin aktif katılımını destekleyen bağımsız bir organizasyondur.

CEIPES Türkiye aynı zamanda çeşitli organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel otoriteleri, devlet kurumlarını biraraya getirdiği bir yerel ağ oluşturma çabası içerisindedir. Bu ağın amacı, yerel düzeyde işbirliğini teşvik etmek ve Avrupa düzeyinde fırsatlara erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra öğrenme hareketliliklerini ve Avrupa işbirliğini teşvik etmektir. Tüm ortaklar tarafından paylaşılan temel hedef, sosyal ve bireysel kalkınma için çalışmak, insan haklarına saygılı, bütün insanların demokratik bir şekilde kalkınmaya dahil olduğu/edildiği bir dünyada pozitif değişimi ve sosyal uyumu ileriye taşımaya katkıda bulunmaktır.

VIZYON

CEIPES Türkiye, evrensel insan haklarının yerine getirilmesini desteklemek amacıyla, barış ve eşitlik dünyasi için eğitim yoluyla çalışan, sosyal ve insani kalkınma alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur.

MISYON

CEIPES Türkiye’nin misyonu, eğitim, insan hakları ve uluslararası işbirliği yoluyla, yerel toplulukların ve bireylerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve desteklemektir.

HEDEFLER

1.  Bireysel ve kolektif büyümeyi teşvik etmek için bir araç olarak her yaştan bütün insanların eğitimi ve gelişimini teşvik etmek.

2. Toplumsal kalkınma ve sosyal içermeye katkıda bulunmak amacı ile her türlü ayrımcılık ile mücadele etmek.

3. Değerler, gelenekler ve farklı yaşam biçimlerinin paylaşımı yoluyla elde edilen kültürlerarası zenginleşme konusunda farkındalık yaratmak ve farklı kültürlerden gelen bireyler arasında anlayış ve saygıyı teşvik amacı ile, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek.

4. Barışı, şiddetten kaçınmayı ve insan haklarını, tüm insanların temel haklara sahip olduğu eşitlik ve dayanışma dünyasına ulaşabilmenin tek yolu olarak kabul edip teşvik etmek.

5. Fırsat eşitliği ve insanların self-determinasyon ilkesine saygılı bir şekilde Uluslararası işbirliği projeleri yürütmek.

News

Job opportunity in Hungary

Job opportunity in Hungary

Are you looking for a job in Europe? Our partner, the EDC Debrecen Urban and Economic Development Center is hiring and looking for new colleagues. They are working on interesting professional fields, where confidence can be established with the entrepreneurs of...

Call for partners: BeeTheChange

Call for partners: BeeTheChange

BeeTheChange: Social entrepreneurship as a mean to increase youth employability and reinforce the role of young people as agents of social change. Erasmus + Youth Mobility Projects  - Training Course Deadline for this call for partners: 04/02/2015 at 10:00 AM Mobility...