Vizyon

CEIPES Türkiye, evrensel insan haklarının yerine getirilmesini desteklemek amacıyla, barış ve eşitlik dünyasi için eğitim yoluyla çalışan, sosyal ve insani kalkınma alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur.

Leave a Reply