Misyon

CEIPES Türkiye’nin misyonu, eğitim, insan hakları ve uluslararası işbirliği yoluyla, yerel toplulukların ve bireylerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve desteklemektir.

Leave a Reply