Hedefler

  1. Bireysel ve kolektif büyümeyi teşvik etmek için bir araç olarak her yaştan bütün insanların eğitimi ve gelişimini teşvik etmek.
  2. 

Toplumsal kalkınma ve sosyal içermeye katkıda bulunmak amacı ile her türlü ayrımcılık ile mücadele etmek.
  3. 

Değerler, gelenekler ve farklı yaşam biçimlerinin paylaşımı yoluyla elde edilen kültürlerarası zenginleşme konusunda farkındalık yaratmak ve farklı kültürlerden gelen bireyler arasında anlayış ve saygıyı teşvik amacı ile, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek.
  4. Barışı, şiddetten kaçınmayı ve insan haklarını, tüm insanların temel haklara sahip olduğu eşitlik ve dayanışma dünyasına ulaşabilmenin tek yolu olarak kabul edip teşvik etmek.
  5.  
Fırsat eşitliği ve insanların self-determinasyon ilkesine saygılı bir şekilde Uluslararası işbirliği projeleri yürütmek.

Leave a Reply