ceipes turkiye  

barış, şiddetten kaçınma, farklılık içinde eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal entegrasyon, saygı, tolerans ve kültürlerarası diyaloğa değer verme ilkelerine dayanır.

HAKKIMIZDA

CEIPES Türkiye, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur. İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede merkezleri bulunan CEIPES Network’ünün bir üyesidir. CEIPES Türkiye; barış, şiddetten kaçınma, farklılık içinde eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal entegrasyon, saygı, tolerans ve kültürlerarası dialoğa değer verme ilkelerine dayanır. Hiçbir siyasi partiyle bağı olmayan ancak siyasi olarak aktif olan ve herkesin aktif katılımını destekleyen bağımsız bir organizasyondur.

CEIPES Türkiye aynı zamanda çeşitli organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel otoriteleri, devlet kurumlarını biraraya getirdiği bir yerel ağ oluşturma çabası içerisindedir. Bu ağın amacı, yerel düzeyde işbirliğini teşvik etmek ve Avrupa düzeyinde fırsatlara erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra öğrenme hareketliliklerini ve Avrupa işbirliğini teşvik etmektir. Tüm ortaklar tarafından paylaşılan temel hedef, sosyal ve bireysel kalkınma için çalışmak, insan haklarına saygılı, bütün insanların demokratik bir şekilde kalkınmaya dahil olduğu/edildiği bir dünyada pozitif değişimi ve sosyal uyumu ileriye taşımaya katkıda bulunmaktır.

AKTİF KATILIM, BARIŞ, İNSAN HAKLARI, DAYANIŞMA, İLETİŞİM

VİZYONUMUZ

CEIPES Türkiye, evrensel insan haklarının yerine getirilmesini desteklemek amacıyla, barış ve eşitlik dünyasi için eğitim yoluyla çalışan, sosyal ve insani kalkınma alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur.

MİSYONUMUZ


CEIPES Türkiye’nin misyonu, eğitim, insan hakları ve uluslararası işbirliği yoluyla, yerel toplulukların ve bireylerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve desteklemektir.

HEDEFLER

1. Bireysel ve kolektif büyümeyi teşvik etmek için bir araç olarak her yaştan bütün insanların eğitimi ve gelişimini teşvik etmek.

2. Toplumsal kalkınma ve sosyal içermeye katkıda bulunmak amacı ile her türlü ayrımcılık ile mücadele etmek.

3. Değerler, gelenekler ve farklı yaşam biçimlerinin paylaşımı yoluyla elde edilen kültürlerarası zenginleşme konusunda farkındalık yaratmak ve farklı kültürlerden gelen bireyler arasında anlayış ve saygıyı teşvik amacı ile, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek.

4. Barışı, şiddetten kaçınmayı ve insan haklarını, tüm insanların temel haklara sahip olduğu eşitlik ve dayanışma dünyasına ulaşabilmenin tek yolu olarak kabul edip teşvik etmek.

5. Fırsat eşitliği ve insanların self-determinasyon ilkesine saygılı bir şekilde Uluslararası işbirliği projeleri yürütmek.

Haberler

Tracs projesi avrupa birligi bakanligi, Turk ulusal ajansina sunuldu

Tracs projesi avrupa birligi bakanligi, Turk ulusal ajansina sunuldu

Gençlik organizasyonlarını, gençlik programlarını ve engelli gençlerin ailelerini güçlendirme temel amacıyla, CEIPES Türkiye partnerleriyle birlikte kariyer hizmetlerini arttırmak, katılımcı eğitimi geliştirmek ve yüksek öncelikli temel becerileri öğretmek için...

CO4CA – Toplumsal eylemler icin iletisim

CO4CA – Toplumsal eylemler icin iletisim

Sevgili dostlar; CEIPES Türkiye – Eğitim ve Kalkınmanın Yaygınlaştırılması İçin Uluslararası Merkez Derneği (www.turkiye.ceipes.org) Erasmus Plus (http://ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm) Key Action 1: Öğrenci ve Personel Hareketliliği programi kapsaminda, 30...