Gençlik organizasyonlarını, gençlik programlarını ve engelli gençlerin ailelerini güçlendirme temel amacıyla, CEIPES Türkiye partnerleriyle birlikte kariyer hizmetlerini arttırmak, katılımcı eğitimi geliştirmek ve yüksek öncelikli temel becerileri öğretmek için ‘’TRACS’’ projesini geliştirdi.

Engelli gençleri iş yerine hazırlamak kapsamlı bir trans-disipliner mesleki değerlendirme ve engelli gençleri başarılı bir şekilde iş yerine hazırlayan okul sonrası programlara vurgu yapmayı gerektirir. Bu amaçla bu projenin üreteceği şeyler : değerli pratiklerin alış verişi,  gerekli temel becerileri kazanmak için aktiviteler, işe hazırlanan engelli gençlerin kullanılması için tasarlanmış iş ve kariyer bilgilerini içeren el kitabı ve OER.

Direkt:  Avrupada gençlik alanındaki eğitimciler: genç işçiler ve genç liderler, genç NA temsilcileri, genç politikacılar gibi genel olarak gençlik çalışmaları alanında, daha spesifik olarak ise Erasmus + Programı içinde aktif olan kişiler.

 • Nihai Yararlanıcılar:Engelli ve ya engelsiz genç çalışanlar, 15-29 yaşları arası ev ve iş arasında git gel yapan engelli öğrenciler.Gençlerin aileleri.

Amaçlar:

 • Genç işçilerin yaygın eğitim methodları ve enstrümanları kullanılarak profesyonel gelişimlerini desteklemek ve arttırmak.
 • Yaygın eğitim için katılımcı bir ortam geliştirmek ve bunu desteklemek.
 • Aileleri çocuklarının kariyer planlamasına destek olmaları konusunda cesaretlendirmek.

Bu işin mantıklı açıklaması nedir ? Genç istihdamı konusunda güçlü bir toplumsal ihtiyaç söz konusu. Avrupa 2020 Stratejisi genç işsizliği konusunda Şubat 2013’te tarihi bir rakam olan 23,5 düzeyine ulaşıldığını göstermektedir. Bu oran yetişkin işsizliğinin iki katından fazlasına eşittir ( 5,7 milyon genç insan bundan etkilenmektedir.).

Bu durum politik istkirarsızlığı ve ekonomik karşıklığı arttırarak sosyal uyum konusunda ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Engel sahibi insanlar için hazırlanan yeni Avrupa Stratejisi (2010-2020) bu kişilerin sosyal katılım ve refahlarını arttırmayı ve haklarını tam olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla Strateji ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde tamamlayıcı faaliyetler sağlamaktadır.

İki ana entellektüel ürünün yanı sıra; 1- Katılımcı İstihdam Becerileri Programı ( 3 medya halinde teslim edilecek) 2- Skills Pay Bills- Avrupa ülkelerinde gençlerin istihdamını sağlama ( online kaynaklar, ulusal dillerde öğrenim metaryalleri ve websitesi ), öğrenme aktivitelerinin sonuçları ( bölüm E ve F’de detaylandırılmıştır)’da önemli çıktılardandır. Bu proje için diğer önemli çıktılar aşağıdaki gibidir.

1. Proje sırasında ortaya çıkacak dış iletişim metaryalleri:

 • Projenin web sayfası ve Facebook sayfası ;
 • Avrupa ve dünyada engelli genç işçilerin istihdamıyla ilgili toplumu aydınlatan 2 ve ya 3 makale partnerlerin websitelerinde ve onların sosyal medya araçlarında yayınlanacak;
 • En az bir reklam videosu hazırlanacak, 3 ila 5 arasında farklı reklam araçları geliştirilip proje sırasında dağıtılacak;

2. Proje sırasında sürdürülebilirlik konusunda önlemler almak için bir danışmanlık paketi geliştirilecektir. Proje üniversitelere, kamu yönetimi ile ilgili kurumlara, iş sektörü ve girişimcilik programlarına hitap edecektir. Gençlerin aktiviteler sırasında kazandıkları becerileri kullanacakları İş Temelli Öğrenme programları da bu projeye devam etme amacını taşımaktadır.

Katılımcı organizasyonlardan beklentilerimiz:

 • Genç işçiler ve diğer çevrimiçi-çevrimdışı proje toplantıları için düzenlenen öğrenim etkinlikleri sırasında elde edilen yararlı deneyimlerin paylaşılması, diğer ülkelerden ve yaşıt gençlerden ilham alınması;
 • Katılımcı organizasyonların takip faaliyetleri kapsamında elde edilen deneyimleri uygulaması;
 • Katılımcı organizasyonlar arasında uluslararası projeler ve gelecekteki işbirlikleri için ortaklık kurulması ;
 • Yapılan aktiviteler ( Avrupa’da çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek altıya yakın aktivite ve aynı zamanda kurulacak güçlü online iletişim vb.) ve geliştirilen metodolojiler aracılığıyla gelecekte uluslararası ortaklıklar kurabilecek katılımcı organizasyonların farkındalık ve güvenilirliklerinin arttırılması.

Proje aktivitelerinin ana yararlanıcılar olan katılımcılar üzerinde etkileri:

 • Diğer kültürlerle iç içe geçme ( çalışma gezileri ve seminerler sırasında), farklı kültürel ve profesyonel geçmişlere sahip katılımcıların fikir alış verişinde bulunması.
 • Marjinalleştirilmiş gruplar için nasıl bir katılımcı program hazırlanabilieceği üzerine fikirler edinilmesi ve onların iş gücü piyasasına ve topluma daha iyi adapte olmalarına yardımcı olacak bir metodolojinin nasıl geliştirilebileceği.
 • Ağ becerileri, işbirlikleri kurabilme vb. çapraz beceriler geliştirebilme.