Sevgili dostlar;

CEIPES Türkiye – Eğitim ve Kalkınmanın Yaygınlaştırılması İçin Uluslararası Merkez Derneği (www.turkiye.ceipes.org) Erasmus Plus (http://ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm) Key Action 1: Öğrenci ve Personel Hareketliliği programi kapsaminda, 30 Nisan 2015 basvuru tarihinde Avrupali ortaklari Ve Avrupa Birligi Bakanligi, Turk Ulusal Ajansinin işbirliğiyle Odemiste gerceklesecek bir sonraki proje çağrısını yapmaktan mutluluk duyar.

CEIPES Türkiye evrensel insan haklarının tam anlamıyla uygulanabilmesi için eğitim youluyla eşitlik ve barış dolu bir dünya kurmak amacıyla sosyal ve insani gelişme alanında çalışan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. CEIPES Türkiye’nin misyonu yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınmasını ve bireylerin gelişimini eğitim ve öğretim, insan hakları ve uluslararası işbirliğiyle teşvik ve desteklemektir.

CEIPES Türkiye 8’den fazla Avrupa ülkesinde kolu bulunan CEIPES Ağı’nın bir parçasıdır. CEIPES Türkiye’nin ana amacı eğitim, öğretim, kültür, şiddet dışı yöntemler, kültürlerarası iletişim, dayanışma, insan hakları, aktif vatandaşlık, uluslararası işbirliği vs. aktıvıtelerle gençler ve yetişkinlerin eğitim ve gelişimini teşvik ederek ve onlara destek sağlayarak bireysel, toplumsal ve küresel ölçekte insani ve sivil gelişmeye katkı sunmaktır.

Projenin detaylari:

BeeTheChange: Genç istihdamını arttırmak ve gençlerin bir sosyal değişim aracı olarak aldıkları rolü güçlendirmek için sosyal girişimcilik.

Erasmus + Genç Hareketliliği Projeleri – Eğitim Kursu

Hareketliliğin Gerçekleşeceği Tarihler: 19-25/11/2015

Proje Açıklaması:

Gençlik Değişim projesi ‘’ CO4CA Communication for Community Action’’ 4 organizasyondan 24 kişiyi bir araya getirecek (Her organizasyondan 5 katılımcı + 1 grup lideri ).

Proje gençlerin kalkınma için temel insan kaynağı ve demokratik gelişim ve sosyal değişimin temel araçları olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Karar alma mekanizmalarına ve yerel süreçlere toplumu daha iyiye yönlendirebilmek için katılıma Avrupa Birliği’nin ve daha bir çok kurumun gençler için en büyük önceliklerindedir. Ancak sivil toplumda vatandaşlığın öğretilmesine verilen desteğin ne kadar önemli olduğu yeterince bilinmiyor ve bu alanda yeterince kaynak bulunmuyor. Bundan en çok mağdur olan insanlar da sosyal dışlanmaya karşı en savunmasız olanlar. Bu aktiviteyle CEIPES Ağı bunun değiştirilebileceğine inanmaktadır.

Katılımcılar dezavantajlı gençler ile beraber 18 ila 30 yaşında, kendilerini toplumu değiştirmeye ve toplumda değişim öncüsü olmaya adamış kişilerden oluşacak.

Aktivitelerin çoğunluğu CEIPES’in okullar ve yerel kurumlar gibi diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalıştığı, şehrin dezavantajlı bir bölgesi olan Ödemişin mahallelerinde gerçekleştirilecek. Projenin ana amacı sosyal medyayı ana araç olarak kullanacak gençlerin öncülüğünde doğacak farkındalıktan yararlanarak yerel topluluklara bir değişim getirebilmektir. Belli başlı amaçlar:

  • Yaşıtlar arası, yaygın eğitim yoluyla gençlerin katılımını arttırmak ve metodolojiler kullanarak öğrenmek. Gençlerin işbirliği içinde çalışma kapasitelerini arttırmak ve çok kültürlü bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
  • Genç erkek ve kadınları motive ederek kendi güçlerinin farkında olmalarını sağlamak ve şehirlerinde ve ya mahallelerinde yapacakları değişikliklerde onları desteklemek.
  • Topluma değişiklik getirecek bir komünikasyon kampanyasının planlanması ve uygulanması sürecine gençlerin katılımını sağlamak.

Gençlik değişim programı katılımcıların toplumun ihtiyaçlarını analiz edebilme yeteneklerini geliştirme ve bunun için gerekli aletlerin sağlanması ve gençlerin mahallelerine değişiklik getirecek sosyal kampanyalar yaratabilmesi için planlanmıştır. Yapılacak bütün aktiviteler resmi olmayan methodlar çerçevesinde gerçekleştirilecek ve aktif katılımı esas alacaktır: Katılımcılar alternatif davranışların neler olabileceği konusunda aktif bir şekilde deneme yapmaları için cesaretlendirilecek ve aktif vatandaşlık konusunda kendi kendilerine farkındalık kazanmaları sağlanacaktır. Bu yolla bahsettiğimiz prensiplerde ve kendi bölgelerindeki olaylarda birer katkı sağlayıcı haline geleceklerdir. Sanat, dans, ziyaretler, rol yapma oyunları ve takım çalışması gibi methodlar katılımcıların öğrenim gereksinimleri ve yaklaşımları gözetilerek uygulanacak ve kendilerini farklı yollarla ifade etmeleri sağlanacaktır. Yapacağımız bir çok aktiviteye yerel toplumun katılımı çeşitli seviyelerde katılımı olacak ve aktiviteler çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar gibi farklı yaş gruplarına hitap edecektir. Bu gençlik değişimininOdemisin mahallelerinin bütün sakinlerinde ve Odemis şehrinin tamamında büyük bir etkisi olacaktır. Bunun yanı sıra sosyal bir kampanya ile oluşturulacak final aşamasında aynı katılımcılar yer alacak ve bu da projenin Turkiye ve Avrupa’da çok fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Projeye dahil olan bütün grup üyeleri ülkelerine döndüklerinde CEIPES Ağı ve gönderici organizasyon tarafından mahallelerine bakmaları ve sosyal medyayı kullanarak kendi gelişimleri için küçük projeler oluşturmalarında desteklenecektir. Bunun yanı sıra aktif vatandaşların bir alanda ortaya koyduğu bilgi ve becerilerin sıklıkla diğer alanlara aktarıldığı da bir gerçektir. Proje süresinde kazanılacak bütün beceriler katılımcıların diğer alanlarda kişisel ve profesyonel olarak gelişimlerini sağlayacaktır.

Bu proje sonuç olarak genç insanların gelecekten umutlu olmalarını sağlayacak, diğer kültürlere karşı açık fikirli olmalarını destekleyecek ve Avrupa düzeyinde farklılıkların oluşturduğu güçlü bir ağa ait olmak onların Avrupa vatandaşlığını hissetmelerine olanak tanıyacaktır.

Buluşma Yeri: Ödemiş – İzmir/Türkiye

http://en.wikipedia.org/wiki/İzmir

http://en.wikipedia.org/wiki/Ödemiş

© “BeeTheChange” is a project coordinated by CEIPES Turkiye.

İlgili Kişi: Musa Kirkar

E-mail: kirkar@turkiye.ceipes.org

CEIPES Turkiye – Egitim ve Kalkinmanin Yayginlastirilmasi icin Uluslar Arasi Merkez Dernegi

CEIPES Turkiye – International Centre for the Promotion of Education and Development