Sevgili dostlar;

CEIPES Türkiye – Eğitim ve Kalkınmanın Yaygınlaştırılması İçin Uluslararası Merkez Derneği (www.turkiye.ceipes.org) Erasmus Plus (http://ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm) Key Action 2: Stratejik ortaklik programi kapsaminda, 30 Mart 2015 basvuru tarihinde Avrupali ortaklarinin isbirligi ile yeni proje teklifini Avrupa Birligi Bakanligi, Turk Ulusal Ajansina sunmustur.

ISE Avrupa projesi girişimcileri nitelikli hale getirmek, sosyal ekonomide aldıkları geliştirici rollerini desteklemek ve arttırmak amacını taşımaktadır. ISE Avrupa projesi sosyal ekonomi için Avrupa’da ki üçüncü sektörde yeni kurumsal gelişimi sağlayacak Avrupalı bir girişimcilik profili kurmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda toplum için yapılan hizmetlerde ve bulunan çözümlerde daha yenilikçi hale gelmek ve organizasyonların doğal bir ihtiyacı olan az ile çoğu başarmak noktasında sıkıntıların üstesinden gelmeyi de amaçlamaktadır. Sosyal müdahale alanında yeni gelişim modelleri bulacak, anketler ve odak grupları aracılığıyla girişimde başarı standartlarını ve başarıyı getiren uygulamaları oluşturacaktır.

ISE Avrupa sosyal ekonomi organizasyonları için Avrupalı girimçi profilini çizecek ve girişimcilerin aşağıdaki sorulara anında cevap vermelerini sağlayacak yetenekler geliştirmeleri için online kurs düzenleyecektir;

 • Sosyal dönüt için hangi yeni alanlar geliştirilebilir;
 • Oluşabilecek ana sıkıntılar nelerdir ve bunlar yenilikçilik yeteneklerini nasıl etkileyebilir.
 • Organizasyonun açıklığına, kurumsal yenilikçiliğe, insanlara ve yeteneklerine ve teknik bilgiye nasıl bir etki yapılabilir;
 • Başarılı bir girişimci olmak için gereken yetenekler nelerdir.
 • Organizasyon adına girişimcinin katacağı değerler nelerdir.

ISE Avrupa projesi toplumsal ekonomi organizasyonlarının aktörlerinin ve paydaşlarının projeye katılımlarını, girişimciler tarafından tanıtılan uygulamaları ve yenilikleri tartışmak ve gerçek bir girişimcilik kültürü ortaya çıkarmak yoluyla sağlamaya çalışmaktadır. Böylece daha yenilikçi ve başarılı sosyal girişimler oluşturulabilir;

Proje Avrupa 2020 Stratejisi ile aynı doğrultuda, sosyal girişimcilik adına pozitif ve organik etkiler oluşmasını sağlayacaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için yetenekleri oldukça çeşitli ve aktivitelere doğrudan tamamlayıcı etki yapacak ortaklıklar oluşturulmuştur. Sorumluluklar organizasyonların ana uzmanlık alanlarına ve önceki deneyimlerine göre dağıtılmıştır . Aynı zamanda bu ortaklık, partner ülkelerdeki yaygın problemlerin çözümüne de yardımcı olacaktır.

ISE Avrupa farklı düzeyler için gereken ve sürekli değişen becerileri, kapsamlı bir öğrenim paradigması ve yenilikçiliği sağlayan aktörleri ve paydaşları analiz edecektir. Böylece sosyal ekonomi organizasyonlarından daha iyi bir geri dönüt almayı garantileyecektir.

 

Projenin detaylari:

Sosyal ekonomi sorumluluk sahibi, yenilikçi ve yaratıcı bir ekonomi modeli demektir. AB içerisinde sosyal organizasyonlar bütün ekonomik alanlarla entegre olmuştur ve neredeyse 10 milyon kişi için iş imkanı yaratmaktadır. Bu organizasyolar sağlık, eğitim, çocuk bakımı, yaşlılar gibi genellikle sosyal ve çevresel alanlarda çalışmakla beraber yenilenebilir enerji, finans, ahlak gibi yenilikçi sektörlerde de iş yapmaktadırlar. Bu yolla da AB’nin daha refah, katılımcı ve sürdürülebilir bir çevre kazanmasına yardımcı olmaktadırlar. Bu tür organizasyonlar genellikle SMEler ile eş değer bir büyüklüğe sahiptirler ve üçüncü sektör içinde polikitanın yapı taşları olarak tanınırlar.

ISE Avrupa projesinin amacı organizasyonlardaki girişimcilerin, organizasyonun kurucuları ve destekçileri kadar önemli bir pozisyon teşkil etmelerini sağlamaktır. Sosyal ekonomi için Avrupalı bir girişimcilik profili, üçüncü sektörün yeni kurumsal gelişme ve sosyal ihtiyaçlara daha iyi cavap verebilecek yenilikçi pratikler elde etmesini sağlar. Bu proje az kaynaklarla çok iş başarmaya çalışan, bunun için de iç kaynaklarında daha girişimci olması gereken sosyal ekonomi organizasyonları için çok önemli ve değerli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.

Projenin amaçları:

 • Partner ülkelerin her birinde benzer sosyal ekonomi organizasyonları aramak, sosyal müdahalenin yeni alanlarında içe dönük bir gelişme modeli yakalamak, başarının esaslarını belirlemek.
 • Bir anket modeli üretmek.
 • Sosyal ekonomi organizasyonlarının iç toplumsal tepkiler ve yeni alanlar için kapasite arttırımı gibi konularda nasıl yollar izlediği ile ilgili bir anket yapmak.
 • Sosyal ekonomi organizasyonları için bir girişimcilik profili geliştirmek. ( Yeni soyal alan olarak algılanan bu konuda ne tür kıstlamalar ortaya çıkabilir, bu kısıtlamalar yenilenme ihtiyacını ne düzeyde etkileyebilir. İnovasyon, teknik bilgi, insanlar ve onların yetenekleri, bu insanların profilleriyle nasıl bir uyum yakalanabilir, girişimcilik alanında başarılı olmak için ne tür beceriler geliştirilmelidir; sosyal girişimciliğin ana özellikleri nelerdir, bundan girişmci organizasyonun payına düşen nedir.)
 • Sosyal girişimcilik profilini organizasyonun değerleriyle uyuşturmak ve günden güne revize etmek.
 • Girişimciler için bir online eğitim programı geliştirmek.
 • Sosyal girişim organizasyonları yöneticileri ve girişimcilik liderleriyle gerçek bir girişimci kültür ortaya koyabilmek için en iyi yolların farkına varabilmek. Böylece daha başarılı ve yenilikçi bir sosyal girişim kurabilmek.
 • Online eğitim programını yönetmek.
 • Eğitim programını yaymak.
 • Geliştirilen eğitim programını tanıtmak için sosyal organizasyonlarla konferanslar düzenlemek.
 • Bulguları ve önerileri yayınlamak.
 • Çeşitli sosyal medya araçlarında projenin sonuçlarını yaymak- websiteler, dergiler, sosyal kuruluşlar.

Musa KIRKAR