İş verenler ne gibi yetenekler istiyor ? Gençleri iş yerinde başarıya hazırlamak için bu yetenekleri nasıl öğretebiliriz ? CEFE Makedonya grubu üyeleri iş verenlerin en çok değer verdikleri ‘’ temel yetenekler’’in neler olduğunu öğrenmek için farklı işletme sahipleriyle ropörtaj gerçekleştirdiler. ‘’İleri yetenekler’’ işe göre değişir. ‘’Temel yetenekler’’ ise herhangi bir işte başarılı olmak için gereken yeteneklerdir. ‘’TRACS’’ projesinin temel amacı partner organizasyonları, engelli gençleri ve engelli gençlerin ailelerini güçlendirmektir. CEIPES Türkiye ve partnerleri kariyer hizmetlerini genişleterek, katılımcı eğitimi teşvik ederek ve yüksek öncelikli temel becerileri öğreterek bu hedeflere ulaşacaktır.

Engelli gençleri iş yerine hazırlamak kapsamlı bir trans-disipliner mesleki değerlendirme ve engelli gençleri başarılı bir şekilde iş yerine hazırlayan okul sonrası programlara vurgu yapmayı gerektirir.  Bu amaçla bu projenin üreteceği şeyler : değerli pratiklerin alış verişi,  gerekli temel becerileri kazanmak için aktiviteler, işe hazırlanan engelli gençlerin kullanılması için tasarlanmış iş ve kariyer bilgilerini içeren el kitabı ve OER.

TRACS projesi sürücü eğitiminin başlangıç bölümü gibidir. Önemli temel bilgilerin öğretilmesi için kullanılabilir – ancak rehber eşliğinde gerçekleştirilen pratik uygulamaların yerini alamaz. Gençlerin bağımsız bir şekilde sürebilmeyi öğrenmeden önce gözetim altında saatlerce çalışmaları gerekir. Bizim gençlerimizin de istihdamda gerekli temel becerileri kurup geliştirebilmesi için çeşitli iş eksenli öğrenme deneyimlerine ihtiyaçları vardır. Bir çok araştırma engelli gençleri rekabetçi iş ortamına hazırlamada iş eksenli öğrenimin etkili olduğunu göstermektedir. İdeal olarak aileler, eğitimciler ve akranlar gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun fırsatlar yaratmak için birlikte çalışmalıdır. Bu proje sonucunda ortaya çıkmasını planladığımız destek ve cesaretl ile gençler kariyer hedeflerini netleştirebilir ve pratik yapma yoluyla temel becerilerini keskinleştirebilirler.

Hedef Grup

Direkt:  Avrupada gençlik alanındaki eğitimciler, genç işçiler ve genç liderler, genç NA temsilcileri, genç politikacılar gibi genel olarak gençlik çalışmaları alanında, daha spesifik olarak ise Erasmus + Programı içinde aktif olan kişiler.

Nihai Yararlanıcılar:

1.     Engelli ve ya engelsiz genç çalışanlar, 15-29 yaşları arası ev ve iş arasında git gel yapan engelli öğrenciler.

2.     Gençlerin aileleri.

Amaçlar:

A1:  Genç işçilerin yaygın eğitim methodları ve enstrümanları kullanılarak profesyonel gelişimlerini desteklemek ve arttırmak. Bu aşağıdaki aktiviteler izlenerek gerçekleştirilecektir:

–        Engelli gençleri gerekli temel beceriler ile kuşatacak ve onların işveren beklentileri ile tanışıp, bunları daha iyi anlamasını sağlayacak Katılımcı İstihdam Becerileri Programı ve Bireysel Kariyer planlaması geliştirmek.

–        Potansiyel eğitmenler için gelecekte gençlerin eğitimlerinde de kullanabilecekleri ve gençlerle beraber nasıl bir kariyer planlaması yapılabilecekleriyle (ICP’s) ilgili bir uzman eğitim programı organize etmek.

–        Kariyer amaçlarının belirlenmesinde ve iş aramada ulusal dillerde temel bilgileri içeren materyaller ve OER hazırlamak ( Skills Pay Bills).

A2:  Yaygın eğitim için katılımcı bir ortam geliştirmek ve bunu desteklemek. Bu aşağıdaki aktiviteler izlenerek gerçekleçtirilecektir:

–        Uzmanların birbirleriyle buluşup kaynak paketi hazırlanmasında temel noktaları belirleyeceği bir başlangıç toplantısı organize etmek.

–        20 engelli ve engelsiz genç ile partner ülkelerde katılımcı işe hazırlama aktiviteleri gerçekleştirmek ve organize etmek. Bu aktivite genç çalışanların eğitim programı süresince uzmanlar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini içerecek.

A3: Aileleri çocuklarının kariyer planlamasına destek olmaları konusunda cesaretlendirmek: Bu aşağıdaki aktiviteler izlenerek gerçekleçtirilecektir:

–        Aileler aktif olarak ICP toplantılarına katılacak ve çocuklarının ICP’lerinin geliştirilmesinde takıma yardımcı olacaklardır. Partner organizasyon başına en az 10 bireysel kariyer planlaması katılımcılarla beraber geliştirilecektir.

–        Organizasyonlar sunumlar ve aktiviteler yardımıyla çocuklarının kariyer ve mesleki yolculuklarında destek olmaları için ailelere yardım edecektir.

Bu işin mantıklı açıklaması nedir ? Genç istihdamı konusunda güçlü bir toplumsal ihtiyaç söz konusu. Avrupa 2020 Stratejisi genç işsizliği konusunda Şubat 2013’te tarihi bir rakam olan 23,5 düzeyine ulaşıldığını göstermektedir. Bu oran yetişkin işsizliğinin iki katından fazlasına eşittir ( 5,7 milyon genç insan bundan etkilenmektedir.).

Bu durum politik istkirarsızlığı ve ekonomik karışıklığı arttırarak sosyal uyum konusunda ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Engel sahibi insanlar için hazırlanan yeni Avrupa Stratejisi (2010-2020) bu kişilerin sosyal katılım ve refahlarını arttırmayı ve haklarını tam olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla Strateji ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde tamamlayıcı faaliyetler sağlamaktadır.

Bu konuya ilişkin, proje partnerlerimize profesyonel düzeyde yeteneklerin geliştirilmesi için gereksinimlerin neler olduğunu sorduk ve en çok bahsedilenleri bu proje içerisinde topladık.

Musa KIRKAR

CEIPES – Turkiye Proje Müdürü, Eğitim Danışmanı